آدرس

خیابان شریعتی بین میرداماد و ظفر ، مقابل متروشریعتی ، برج مینا

شماره تماس

۲۶۷۰۱۶۵۳

موبایل

۰۹۹۰-۷۴۰۳۰۳۶

درخواست تماس

نوبت دهی
آدرس کلینیک